Prawidłowa Dieta

Blog o zdrowym odżywianiu i nie tylko

Jakie są przyczyny problemów z zatokami?

Jakie są przyczyny problemów z zatokami?            Szacuje się, że nawet 5 proc. populacji cierpi z powodu przewlekłego zapalenia zatok. Najczęściej stanem zapalnym objęta zostaje największa z nich, czyli zatoka szczękowa. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych definiuje się, jako stan zapalny błony śluzowej zatok trwający ponad 12 tygodni. Objawy zapalenia zatok przynosowych uzależnione są od różnych czynników. Do najczęstszych przyczyn blokady ujść zatok przynosowych zaliczamy: alergiczny lub niealergiczny nieżyt nosa, zakażenia; nieprawidłowości anatomiczne jam nosa. (more →)

Poważne powikłania zapalenia zatok

Poważne powikłania zapalenia zatok            Jednym z poważniejszych powikłań zapalenia zatok przynosowych jest zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej mózgu. Do tego zapalenia może dojść zarówno wskutek ostrego, jak i przewlekłego zaostrzonego zapalenia zatok. Najczęściej objęte staje się ono stanem zapalnym. Pamiętajmy, że w końcu zatoki najbardziej narażone na nie są zatoki sitowe, klinowe i czołowe, a więc te, które graniczą anatomicznie z podstawą czaszki, choć istnieje możliwość rozwoju zakrzepowego zapalenia przy zapaleniu zatoki szczękowej. (more →)

Zapalenie zatok – powikłania

Zapalenie zatok – powikłania            Warto uświadomić sobie, że wynikiem braku leczenia lub nieprawidłowe leczenie zapalenia zatok mogą być groźne powikłania. Sprzyjają im nieodpowiednia antybiotykoterapia, obniżenie odporności pacjenta oraz narastająca oporność bakterii. Do powikłań zapalenia zatok należą: powikłania wewnątrzczaszkowe, zapalenie szpiku kostnego czaszki oraz powikłania oczodołowe i oczne. Powikłania wewnątrzczaszkowe to natomiast: zakrzep zatoki strzałkowej górnej, zakrzep zatoki jamistej, zapalenie opon miękkich, ropień wewnątrzoponowy oraz ropień zewnątrzoponowy. (more →)

Grzybicze zapalenie zatok

Grzybicze zapalenie zatok            Grzybicze zapalenie zatok wbrew pozorom jest dosyć często spotykanym schorzeniem. Dotyczy ono jednej lub kilku zatok przynosowych. Występuje u osób leczonych przewlekle antybiotykami, miejscową terapią sterydową, lekami obniżającymi odporność, u pacjentów onkologicznych. Grzybicze zapalenie zatok spotykane jest również u cukrzyków oraz osób będących nosicielami wirusa HIV. U chorych najczęściej stwierdza się zakażenie grzybami z grupy Candida, Aspergillus, Mucor, Rhizopus. (more →)

Zapalenie zatok – leczenie

Zapalenie zatok – leczenie            Zapalenie zatok przynosowych możliwe jest do leczenia zachowawczego lub operacyjnego. Zachowawcze leczenie zapalenia zatok ma na celu zwalczenie zakażenia, redukcję obrzęku tkanek oraz przywrócenie drożności ujść jam nosa. Natomiast bakteryjne zakażenie zatok przynosowych leczy się antybiotykami. Jeśli leki te nie przynoszą pożądanych rezultatów, przyczyny tego stanu można upatrywać w zbyt krótkim czasie leczenia, niewystarczającej dawce antybiotyku, złym doborze leku lub braku leczenia uzupełniającego. (more →)

Przewlekłe zapalenie zatok

Przewlekłe zapalenie zatok            Definicja przewlekłego zapalenia zatok mówi, iż można rozpoznać taką jednostkę chorobową, gdy proces zapalny utrzymuje się 8-12 tygodni pomimo prawidłowego leczenia. Schorzenie to występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Objawy zapalenia zatok najczęściej dotyczą zatoki szczękowej oraz komórek sitowych, rzadziej zatoki czołowej. Przewlekłe zapalenie zatok objawia się występującą wydzieliną z nosa o charakterze śluzowym, ropnym, mieszanym lub wodnistym, przeszkodą w swobodnym oddychaniu spowodowaną zalegającą wydzieliną, (more →)

Zapalenie zatok u dzieci.

Zapalenie zatok u dzieci.             Zapalenie zatok to dość częsta choroba wieku dziecięcego, a w około 90% wywołana przez bakterie. Trudności diagnostyczne wynikają z różnorodności objawów zależnych od grupy wiekowej. Największą trudność stanowi rozpoznanie u niemowląt i małych dzieci. Dzieci w wieku szkolnym skarżą się na rozpieranie w okolicy oczodołu, spływanie wydzieliny śluzowo-ropnej do nosogardła, uczucie zatkania nosa. Ostremu zapaleniu zatok towarzyszy podwyższona temperatura, często powyżej 38°C. (more →)

Zapalenie zatok – rozpoznanie

Zapalenie zatok – rozpoznanie            Zapalenie zatok to poważne schorzenie, które nie może zostać przez nas w żaden sposób zdiagnozowane. Podstawą rozpoznania zapalenia zatok przynosowych jest prawidłowo zebrany wywiad z pacjentem oraz badanie fizykalne przez lekarza. Dodatkowo nie zapominajmy o tym, że w badaniach laboratoryjnych w morfologii krwi pojawia się leukocytoza, można również oznaczyć OB, który osiągnie wyższą wartość. Badaniem najlepiej obrazującym stan zatok jest tomografia komputerowa. (more →)

W jaki sposób rozwija się zapalenie zatok?

W jaki sposób rozwija się zapalenie zatok?             Zakażenia nosa i zatok przynosowych są jedną z częstszych chorób, z jakimi spotyka się lekarz laryngolog w swojej codziennej pracy. Najczęściej zmiany zapalne dotyczą jednak kilku zatok równocześnie, co uwarunkowane jest bliskością położenia ich ujść naturalnych. Wtedy to wraz z wdychanym powietrzem do jamy nosa oraz zatok przynosowych dostają się zanieczyszczenia oraz drobnoustroje. W prawidłowej zatoce działa sprawny mechanizm samooczyszczania, w którym uczestniczą komórki produkujące śluz oraz rzęski nabłonka wyścielającego zatokę. (more →)

Zapalenie zatok

Zapalenie zatok            Zatoki przynosowe to jamy powietrzne łączące się z jamą nosa przez naturalne otwory w jej bocznej ścianie. Zatoki odgrywają bardzo ważną rolę w zapewnieniu ochrony cieplnej i mechanicznej oczodołów i mózgu oraz zwiększenia wytrzymałości kości twarzoczaszki. Biorą również udział w emisji głosu oraz przewodzeniu i odbieraniu dźwięków. Nie można pominąć ich funkcji oddechowej – nawilżają, ogrzewają i oczyszczają wdychane powietrze. Wyróżniamy zatoki czołowe, szczękowe, klinowe oraz komórki sitowe przednie i tylne. (more →)